Kortikosteroidi u masti

Konzumiranje trans -masti povećava rizik od koronarne srčane bolesti [2] [3] putem povišenja nivoa LDL holesterola i snižavanja nivoa „dobrog“ HDL holesterola. [4] Već duže vreme se vodi debata o mogućoj diferencijaciji između trans -masti prirodnog porekla i trans -masti iz povrća. Dve kanadske studije [5] [6] su pokazale da prirodna trans -mast vakcenska kiselina , koja je prisutna u govedini i mlečnim proizvodima, možda može da ima suprotni zdravstveni efekat i da zapravo može bude korisna u poređenju sa hidrogenisam biljnim masnoćama, ili smešama svinjskog sala i masti soje, [6] . ona snižava totalne, LDL holesterolne i trigliceridne nivoe. [7] [8] [9] Zbog nedostatka priznate evidencije i naučne saglasnosti, nutricione vladine organizacije smatraju sve trans -masti jednako štetnim za zdravlje [10] [11] [12] i preporučuju da se kozumiranje transmasti redukuje do najmanjih mogućih količina. [13] [14]

Kortikosteroidi u masti

kortikosteroidi u masti

Media:

kortikosteroidi u mastikortikosteroidi u mastikortikosteroidi u masti

http://buy-steroids.org